“ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежер”-ийн сургалтанд 2018 онд суралцсан жолооч нар

2018 онд Зам тээврийн ажиллагсдын мэргэжлийн боловсролын институтэд “ТИР гормын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч”-ийн сургалтанд хамрагдаж “TIR DRIVER'” гэрчилгээ авсан жолооч нарын мэдээлэл

Овог

Нэр

Байгууллага

1

Шуурай Энхбаатар

МонТир транс ХХК

2

Шуурай Энхсайхан

МонТир транс ХХК

3

Шура Отгонтөгс

МонТир транс ХХК

4

Лхагвасүрэн Даваажаргал

Хувиараа

5

Хатанбаатар Ганзориг

Хар анар ХХК

6

Үнэнбүрэн Зоригт

ВИДУ ХХК

7

Шура Энхбаяр

МонТир транс ХХК

8

Дандгай Адъяа

Карпорт ХХК

9

Дэмчигийн Баттогтох

“Дөлгөөн транс” ХХК

10

Чулуунбатын Ган-Эрдэнэ

“Дөлгөөн транс” ХХК

11

Рагчаагийн Балсандорж

“Дөлгөөн транс” ХХК

12

Чойбаатарын Баярмангай

“Дөлгөөн транс” ХХК

13

Доржпалам Бямбадорж

“Бака транс” ХХК

14

Баасанбат Болдбаатар

“Бака транс” ХХК

15

Алтанхүү Сүхжаргал

“Бака транс” ХХК

16

Монхор Отгонбаатар

Хувиараа

17

Баянжаргалын Анхбаяр

Батхулд трейд ХХК

18

Пүрэвдоржийн Адъяа

Норд транс ХХК

19

Дашдоржийн Ганболд

Норд транс ХХК

20

Санги Батбаяр

Норд транс ХХК

21

Далхжав Очирбат

“Бака транс” ХХК

22

Даваасүрэн Самдан

Хувиараа

23

Жаргал Мөнгөнган

Хувиараа

24

Төмөрбаатар Баярбаатар

“Бака транс” ХХК

25

Эрдэнэбаатар Азхүү

“Сүлд логистик” ХХК

26

Буянтогтох Баяртогтох

“Бака транс” ХХК

—–оОо—–