ТИР тээвэрлэлтийн статистик мэдээ – 2019

Олон улсын автотээврийн холбоо (IRU) – с гаргасан 2019 оны ТИР дэвтрийн олголтын нэгдсэн мэдээлэл татах