Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай тогтоол

Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Улсын онцгой комиссын тогтоол