“COVID-19” вирус тархсан үед ОХУ-руу болон түүгээр дамжин хийгдэх ачаа тээвэр хэвийн явагдаж байна.