ТИР дэвтэр болон зөвшөөрлийн бичиг авахдаа урьдчилан мэдэгдэх тухай

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ, ТЭЭВЭРЧДИЙН АНХААРАЛД

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж, Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн холбооны ажилчид 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд ээлжээр ажиллах болсон тул ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг болон ТИР дэвтэр авахдаа урьдчилан мэдэгдэж шийдвэрлүүлэхийг хүсье. УТАС70118638