ОЛОН УЛСЫН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЭЭВЭРЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ОЛОН УЛСЫН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЭЭВЭРЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Шинэ коронавирус (COVID-19)-ын халдвар дэлхий даяар өндөр хурдацтайгаар тархаж тахлын хэмжээний онцгой нөхцөл байдал үүссэнтэй холбоотой дэлхийн улс орнууд тус бүрдээ дотоодын зохицуулалт хийж байгаа энэ үед олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа тээвэрлэгчид тухайн зорчих улсын авч хэрэгжүүлж буй зохицуулалтын талаарх мэдээллийг https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info линкээс эсвэл манай холбооноос авна уу.

МОНГОЛЫН АВТОТЭЭВЭРЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО

2020 оны 03 дугаар сарын 30