БНКазУ-руу тээвэрлэлт гүйцэтгэгчдийн анхааралд!

БНКазУ-ын хилийн боомтуудын тухай

2020 оны 4 дугаар сарын 04-ноос эхлэн БНКаз улс автозамын бүх хилийн боомтуудаа түр хугацаагааар хаасан байна. Өнөөдрийн байдлаар энэхүү хоригт олон улсын ачаа тээвэрт хамрагдсан эсэх нь тодорхой бус байна. Иймд тодорхой шийдвэр гарсан хойно ачаа тээвэрлэлт гүйцэтгэхийг анхаарна уу.

МАТНХолбоо

2020 оны 04 дүгээр сарын 03