teever-hr.mn сайтын сургалтад бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

ОХУ-ын ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичгийн олголтын тухай

Дэлгэрэнгүй...

Нэгдсэн системд бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

Бүгд найрамдах Словени улсын зөвшөөрлийн бичгийг олгож эхэллээ

Дэлгэрэнгүй...

Мэргэшсэн инженерийн сургалтын танилцуулга

Дэлгэрэнгүй...

Бүрдүүлэх материал

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Дэлгэрэнгүй...

Мэргэшсэн инженерийн сургалт

Дэлгэрэнгүй...

Хүний нөөцийн ажилтны сургалт

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА

Дэлгэрэнгүй...