Мэргэшсэн инженерийн сургалтын танилцуулга

Дэлгэрэнгүй...

Бүрдүүлэх материал

Дэлгэрэнгүй...

Мэргэшсэн инженерийн сургалт

Дэлгэрэнгүй...

Хүний нөөцийн ажилтны сургалт

Дэлгэрэнгүй...

Зөвлөх Инженерийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

Дэлгэрэнгүй...

“ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежер”-ийн сургалтанд 2019 онд суралцсан жолооч нар

Дэлгэрэнгүй...

2020 оны сургалтын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй...

Сургалтын журам

Дэлгэрэнгүй...

ADB болон CAREC хамтарсан сургалт

Дэлгэрэнгүй...