МАТНХ-ны Орхон аймаг дахь салбар

Дэлгэрэнгүй...

МАТНХолбооны аймаг орон нутаг дахь салбар холбоод байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй...

МАТНХОЛБООНЫ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР

Дэлгэрэнгүй...