Азийн автозамын сүлжээгээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
ОЛОН УЛСЫН ТИР КОНВЕНЦ
Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигчтээвэрлэлт.Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага
Олон улсын автотээврийн харицааны тухай Монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Беларусь улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Монгол улсын засгийн газар, Украин улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Оросын Холбооны Улсын засгийн газар, монгол улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг мөрдөх тухай протокол
Oлон улсын автотээврийн харилцааны тухай монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Kиргиз улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Авто тээврээр олон улсын зорчигчид, ачаа тээвэрлэх тухай Монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Монгол Улсын засгийн газар, бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газар хоорондын автотээврийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх тухай монгол улсын зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын зам тээврийн яам хоорондын протокол