“COVID-19” вирус тархсан үед ТИР горимын тээвэрлэлт чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй...

“COVID-19” вирус тархсан үед ОХУ-руу болон түүгээр дамжин хийгдэх ачаа тээвэр хэвийн явагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

Азербайжан улсаар дамжин өнгөрөх тээврийн тухай

Дэлгэрэнгүй...

ТИР-н баталгааны шинэчлэгдсэн мэдээлэл-2018

Дэлгэрэнгүй...

IRU-гаас ирсэн мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй...

IRU -гийн цахим хуудаснаа

Дэлгэрэнгүй...

TИР тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг удирдах сэдэвт сургалт

Дэлгэрэнгүй...

ТИР-н баталгааны хэмжээний тухай шинэчлэгдсэн мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй...