Зөвшөөрлийн бичиг олголт 2022 он.

Дэлгэрэнгүй...

2020 оны зөвшөөрлийн бичиг олголтын статистик мэдээ /эхний 6 сарын байдлаар/

Дэлгэрэнгүй...

2019 оны зөвшөөрөл олголтын статистик мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй...

ТИР тээвэрлэлтийн статистик мэдээ – 2019

Дэлгэрэнгүй...

2019 оны эхний хагас жилийн ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй...

2018 оны зөвшөөрөл олголтын статистик мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй...

ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ – 2018

Дэлгэрэнгүй...

2017 оны зөвшөөрөл олголт, статистик мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй...

ТИР тээвэрлэлтийн статистик мэдээ – 2017

Дэлгэрэнгүй...

2016 оны зөвшөөрөл олголт, статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй...