Тээвэрчин төгөл хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй...

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт 450 гаруй мод суулгалаа

Дэлгэрэнгүй...

Тээвэрчин төгөл хөтөлбөрийн хүрээнд

Дэлгэрэнгүй...

“Тээврийн хэрэгслийн багийн ажил амралтын горим ” сэдвээр сургагч багш бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй...

“Аюултай ачаа” -ны сургагч багш бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй...

“Ачааг аюулгүй ачих, бэхлэх, буулгах” сургалтын тухай

Дэлгэрэнгүй...

Олон улсын автотээврийн холбооны Академийн төсөл

Дэлгэрэнгүй...