ТИР тээвэрлэгчдийн анхааралд

ТИР тээвэрлэгчдийн анхааралд

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд зарлагдсан өндөржүүлсэн бэлэн байдлын онцгой нөхцөлд Монгол Улсаас БНХАУ-тай хийх экспорт, импортын ачаа тээвэрлэлтэд ашиглагдах ТИР дэвтрийн тоог үндсэн квотод хамруулан тооцохгүйгээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

МАТНХолбоо