2020 оны зөвшөөрлийн бичиг олголтын статистик мэдээ /эхний 6 сарын байдлаар/

САРААР

Сар

ОХУ

Словак

Унгар

Беларусь

Казахстан

Чех

Украйн

Польш

Грузин

Киргиз

Латви

Турк

Нийт

Зорчигч

Ачаа

3-дагч орон

ачаа

ачаа

зорчигч

ачаа

Зорчигч

ачаа

гуравдагч

ачаа

ачаа

ачаа

3дагч

ачаа

ачаа

ачаа

ачаа

8-15 суудалтай

15-24 суудалтай

24-дээш  суудалтай

дүн

1 сар

31

9

35

75

369

14

49

6

513

2 сар

38

3

14

55

397

3

49

2

6

512

3 сар

16

16

240

6

9

1

2

12

286

4 cар

1

1

405

8

2

4

420

5 сар

384

18

10

2

414

6 сар

256

17

38

2

8

2

323

7 сар  
8 сар  
9 сар  
10 сар  
11 сар  
12 сар  

Нийт дүн

85

13

49

147

2051

66

 

 

 

157

 

15

 

 

 

18

 

 

 

14

2468

БООМТООР

Боомтууд

ОХУ

Словак

Унгар

Беларусь

Казахстан

Чех Украйн

Польш

Грузин

Киргиз

Латви

Турк

Нийт

Зорчигч

Ачаа

3-дагч орон

Ачаа

Ачаа

зорчигч

Ачаа

Ачаа

Зорчигч

гуравдагч

Ачаа

Ачаа

Ачаа

3дагч

Ачаа

Ачаа

Ачаа

Ачаа

8-15 суудалтай

15-24 суудалтай

24-дээш суудалтай

дүн

1

Алтанбулаг

31

13

49

93

1883

66

157

9

18

14

2240

2

Цагааннуур

37

37

92

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

135

3

Хандгайт

2

2

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

4

 Ханх

3

3

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

5

Арцсуурь

3

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Ульхан

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

7

Эрээнцав

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

Тэс

9

Зэлтэр

10

Агацын гол

11

Бага-Илэнх

Ерөнхий дүн

85

13

49

147

2051

66

 

 

 

157

15

 

 

 

 

18

 

 

 

14

 

2468