Тээвэрлэлт гүйцэтгэгчдийн анхааралд

Олон улсын ачаа тээврийн дагалдах бичиг баримт CMR-н загвар болон бөглөх зааврыг доорхи линкээр орж татан авч тээвэрлэлтэд хэрэглэнэ үү.

http://nartam.org/84.html

МАТНХолбоо