COVID-19 Украйн Улс

COVID-19-н халдварын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Украйн улс хөл хориог 2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл сунгалаа.

Энэхүү хориг нь олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэж буй тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт хамаарахгүй юм байна.

Эх үүсвэр: Украйны автотээврийн холбоо /ASMAP UA/

МАТНХолбоо