ТИР дэвтэр холбоонд буцаах

ТИР тээвэрлэгч ашиглагдсан дэвтрийн дор дурдсан хэсгүүдийн зургийг тод авч ayush@nartam.org имэйлээр илгээнэ үү.

– ТИР дэвтрийн нүүр хуудас

– ачааны шар манифест хуудас

– тасалбар хуудасны 1, 5, 6 дугаар хуудас (ОХУ болон БНХАУ-руу/аас Монгол улсруу тээвэрлэлт хийсэн тохиолдолд 1, 3, 4 дүгээр хуудас)

– ачааны дагалдах бичиг (CMR)

– гаалийн мэдүүлэг

Холбоо шалгаж үзээд шаардлага хангасан тохиолдолд имэйлээр хариу өгнө.

Улс хоорондын зөвшөөрлийн бичиг авч ашиглаж байгаа тээвэрлэгч зөвшөөрлийг бичгээ өөртөө хадгалж байх бөгөөд холбооноос тусгайлан мэдэгдсэний дагуу авчирч өгөхийг анхаарна уу.

#МАТНХолбоо