Зам, тээврийн хөгжлийн сайд болон Хүнс, хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хамтарсан тушаал

Мал, мах, хүнс, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, өвс тэжээлийг “Тээврийн мэдээллийн удирдлагын нэгдсэн систем”-ийг ашиглан, халдвар хамгааллын дэглэмд нийцүүлэн хот хооронд тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулахаар боллоо. Энд дарж тушаалтай танилцана уу.