Хилийн Алтанбулаг боомтоор 2 дугаар сард татан авалт хийсэн статистик мэдээлэл