Монгол Улсын Гааль ТИР-н урьдчилсан цахим мэдүүлгийг хүлээн авдаг боллоо.

ТИР тээвэрлэлт гүйцэтгэх тохиолдолд Монголын гарах/нэвтрүүлэн оруулах гаалийн байгууллагад очихоос дор хаяж нэг цагийн өмнө ТИР-н урьдчилсан цахим мэдүүлэг /TIR-EPD/ийг заавал илгээх шаардлагатай болсон тул ТИР тээвэрлэгчид TIR-EPD програмыг ашиглан урьдчилсан цахим мэдүүлгээ илгээж байхыг анхааруулж байна.

 

МАТНХолбоо