Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт орлоо.