2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Алтанбулаг авто замын боомтоос ачаатай хагас чиргүүлийг сүүлийн удаа цуваагаар гүйцэтгэлээ.

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Хилийн Алтанбулаг авто замын боомтоос ачаатай хагас чиргүүлийг сүүлийн удаа нэгдсэн зохион байгуулалт дор цуваагаар гүйцэтгэлээ.
Тээвэрчин таны алтан шар зам өлзийтэй байх болтугай..
Нийт оролцсон тээвэрчид, байгууллагууддаа БАЯРЛАЛАА.