Нэгдсэн системд бүртгүүлэх

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 06 сарын 07-ны өдрийн “Зам, тээврийн салбарын хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэл, сургалтын нэгдсэн систем”-ийг нэвтрүүлэх тухай А/85 дугаар тушаалын дагуу автотээврийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүх аж ахуйн нэгж байгууллага, ажиллагсад уг системд яаралтай бүртгүүлэнэ үү. Системд байгууллага бүртгүүлэх бол http://nartam.org/1250.html зааврын дагуу, хувь хүн бүртгүүлэх бол http://nartam.org/1247.html зааврын дагуу тус тус бүртгүүлээрэй.

Та бүхэнд амжилт хүсье.