ОХУ-ын ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичгийн олголтын тухай

Хилийн Алтанбулаг автозамын боомтоор олон улсын ачаа тээвэр гүйцэтгэх тээвэрлэгчид тус холбооноос зөвшөөрлийн бичгийг олгохдоо тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолооч, ээлжийн жолоочийн жолооны үнэмлэхний хуулбарыг авч, зөвшөөрлийн бичгийг зөвхөн тухайн олон улсын тээврийг гүйцэтгэх үед нь олгож байна.

Тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, ээлжийн жолооч нь С эсвэл СЕ ангиллын жолооны үнэмлэхтэй байх ба жолооны үнэмлэхэд холбогдох ангилал байхгүй тохиолдолд зөвшөөрлийн бичгийг олгохгүй болохыг анхаарна уу.

Тээвэрлэлт гүйцэтгэж дууссаны дараа ашигласан зөвшөөрлийн бичгийг буцааж өгснөөр дараагийн зөвшөөрлийн бичгийг авах боломжтой болно.

МАТНХолбоо