МАТНХ-ны анхны их хурал 1991 оны 3 сард болж байжээ.