Беларусь Улсын хилийн боомтууд дээр тээврийн хэрэгслийг халдваргүйжүүлнэ.

БНБелУлсын Ерөнхийлөгчийн 154 тоот тогтоолоор аюултай халдвар, нянгийн үүсгэгчийг импортлох эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тус улсруу нэвтрэх бүх хилийн боомтуудад тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйжүүлэлт хийнэ.
Халдваргүйжүүлэлтийг “БелГлобалГарант” ХХК хийж гүйцэтгэх бөгөөд төлбөрийг улсын хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгүүд дээрх БеларусьБанк болон БелГосстрах-аар дамжуулан төлөх боломжтой.

Эх сурвалж: Беларусь Улсын Автотээврийн холбоо