ЕХ-ны тээврийн хэрэгслүүд БНБеларусь Улсын дараах газруудад шилжүүлэн ачих болон чирэгч-толгой солицох ажлууд хийгдэх юм байна. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

 ЕХ-нд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслүүд БНБеларусь Улсын дараах газруудад шилжүүлэн ачих болон чирэгч-толгой солилцох ажлууд хийгдэх юм байна.
Дээрх газруудын цагын хуваарь болон ажиллах төрөл зэргийг нэмэлтээр орсон байна.
#Эх_сурвалж: ВАМАР /Беларус Улсын автотээврийн холбоо/