Унгар Улс авто зам ашигласны төлбөртөө өөрчлөлт орууллаа

Унгар Улс 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн авто зам ашигласны төлбөрийг 15.6%-иар нэмэгдүүлнэ.

Нэмэгдсэн өртийг албан татварыг багтаасан шинэчлэгдсэн хураамжийн хэмжээг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Нэмэлт мэдээллийн ЭНДЭЭС авах боломжтой.

Эх сурвалж: www.iru.org