2023 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтыг “Хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэл, сургалтын нэгдсэн систем”–ээр дамжуулан зохион байгуулах бөгөөд уг системд бүртгүүлэх зааврыг http://nartam.org/2101.html холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү. Бас зарлагдсан сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх зааврыг http://nartam.org/2178.html холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

ЖИЧ: Сургалтад амжилттай бүртгүүлсэн тохиолдолд заавал 7011-8638 дугаарт холбогдож дараагийн зааврыг авна уу.