ОХУ-ын хилийн боомт техникийн шинэчлэл хийхээр болжээ.

ОХУ-ын Верхний Ларс шалган нэвтрүүлэх боомтод техникийн шинэчлэл хийхтэй холбогдуулан 2023 оны 3 дугаар сарын 13-аас 5 дугаар сарын 23-ны хооронд нэвтрүүлэх багтаамжийг багасгаж 6 эгнээгээр нэвтрүүлэх тул тээврийн компаниуд анхааралдаа авна уу.

Эх сурвалж АСМАП