Беларусь Улс газар гэсэлт болон дулааны улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд түр хугацааны хязгаарлалтыг хийлээ

      Газар гэсэлт болон халалтын улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор Беларусийн бүс нутгууд орон нутгийн замаар тээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд түр хугацааны хязгаарлалтыг хийсэн байна.

    Орон нутгийн удирдлагын шийдвэр, авто зам болон тээвэрлэлтийн нөхцөл, хязгаарлалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авч тээвэрлэлтээ гүйцэтгэнэ үү.

http://bamap.org/information/news/2023_03_14_196589/

Эх сурвалж www.bamap.org