Унгар Улсын авто зам ашигласны төлбөрт 2023 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өөрчлөлт орно

Унгар Улсад 2023 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн авто зам ашигласны төлбөр 17,6%-иар нэмэгдэнэ. Авто зам ашигласны цахим төлбөр хураах системийн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг багтаасан шинэчилсэн хэмжээг ЭНДЭЭС харна уу.

Сануулахад, Унгар Улс 3,5 тонноос дээш жинтэй тээврийн хэрэгсэлд авто зам ашигласны цахим төлбөрийн систем үйлчилдэг.

Эх сурвалж: MKFE