“ТЭЭВРИЙН ДОЛОО ХОНОГ 2023”

Зам,тээврийн хөгжлийн яамнаас зохион байгуулж буй “Бүсийн тээвэр, логистикийн холболтыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт “ТЭЭВРИЙН ДОЛОО ХОНОГ 2023” олон улсын форумын үйл ажиллагаанд МАТНХолбоо гишүүн холбоод, ТИР тээвэрлэгч байгууллагын төлөөллүүдтэй хамтран оролцлоо.

 

МАТНХолбооны гүйцэтгэх аппаратын зүгээс Холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг сурталчлах арга хэмжээг зохион байгууллаа.

2023.11.06