ОХУ-ын Новосибирск хотын ойролцоох авто зам дээр жингийн хяналтын пост нээгдлээ

        Купино, Карасук хоёрын хоорондох зам дээр овор, жингийн хяналтын автоматжуулсан постыг барьсан. Түүнчлэн энэ хэсэг дээр зам засварын ажил хийгдсэн байна. Энэ тухай Новосибирск мужийн авто замын нутгийн захиргааны хэвлэлийн албанаас мэдээлэв. “Купино-Карасук”-ийн авто зам нь таван дүүргийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрдөг бөгөөд түүгээр Алтай, Казахстан руу дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэдэг.

      Овор, жингийн хяналтын энэхүү автомат пост нь тусгай мэдрэгч, зураг, видео бичлэгийн элементүүдээр тоноглогдсон байна.

         Новосибирск мужийн авто замын бүсийн сүлжээний дагуу овор, хэмжээг хянах автоматжуулсан 15 пост байгуулсан байдаг байна.

Эх сурвалж. БАМАП