Нийслэл хотын тээврийн салбарын хөгжлийн стратегийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Монголын Авто Тээвэрчдийн Нэгдсэн Холбоо болон Нийслэлийн Тээврийн Газартай хамтарч  тээврийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон төр, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл, тээврийн

салбарын судлаач эрдэмтэн багш нар, оюутнууд оролцсон  “НИЙСЛЭЛ ХОТЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ” сэдэвт онол практикийн хурлыг  2013 оны 06 сарын 10-ны өдөр  амжилттай зохион байгууллаа.