Тээврийн салбарын стандартууд

Стандартын нэр Стандартын код Стандартын хуудасны тоо
Техникийн оношлол. Үндсэн нэр томъѐо, тодорхойлолт MNS 3814:1985 6
Техникийн үйлчилгээ, засварын систем нэр томъѐо, тодорхойлолт MNS 3850:1985 13
Автотээврийн хэрэгслийн шатахуун хэмнэх чадвар. Үзүүлэлтүүдийн нэр төрөл, сорилтын арга MNS 3726:1987 27
Техникийн найдварт ажиллагаа, түүний нормчлогдох үзүүлэлтүүдийг шалгах тодорхойлох арга. Ерөнхий шаардлага. MNS 3990:1987 13
Тээврийн хэрэгсэлийн аюулгүй шил MNS 4246:94 20
Автотээврийн хэрэгсэл. Дизель хөдөлгүүрээс ялгарах хийг тодорхойлох арга MNS ISO 4803:1999 4
Автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн үзлэг шалгалтаар хорт хийг хэмжих арга MNS ISO 4804:1999 8
Аюултай ачаа. Ангилал.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4978:2000 7
Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавих ба хэрэглэх. Ерөнхий шаардлага MNS 4979:2000 5
Автотээврийн хэрэгсэл. Масс. Тайлбар толь ба код MNS ISO 1176:2001 7
Автотээврийн хэрэгсэл. Механикжсан тээврийн хэрэгслийн оношлогооны систем. Тайлбар толь MNS ISO 4092:2001 2
Автотээврийн хэрэгсэл-Гэрэл ба дохиоллын төхөөрөмж Тайлбар толь MNS ISO 7227:2001 4
Автотээврийн хэрэгсэл. Өндөр даралтын түлшний насосыг сорих. Хэсэг 1: Динамик нөхцөл. MNS ISO 4008 1:2001 2
Автотээврийн хэрэгсэл. Өндөр даралтын түлшний хоолойн сорилт. 2-р хэсэг. Статик нөхцөл MNS ISO 4008 2:2001 21
Дизель хөдөлгүүр. Өндөр даралтын түлшний насос. Сорилтын өндөр даралтын түлшний хоолой MNS ISO 4093:2001 3
Түлшний багаж хэрэгсэл. Тайлбар толь. 2-р хэсэг. Түлшний форсунк MNS ISO 7876-2:2001 6
Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг. Техникийн шаардлага. MNS 4410:2002 12
Техникийн найдварт ажиллагааны үндсэн нэр томъѐо, тодорхойлолт тайлбар толь MNS 3831:2003 11
Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх ба тээвэрлэлтэд зуучлах үйлчилгээ MNS 5346:2003 6
Автомашины угаалгын үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага. MNS 5347:2003 5
Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ MNS 5231:2003 3
Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд MNS 4599:2003 5
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар. Ерөнхий шаардлага MNS 5011:2003 25
Замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4597:2003 90
Замын тэмдэглэл. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4759:2003 32
Ачааны машин ба чиргүүлийн хэрэгсэл. Суудлын автомашины чиргүүл САЧ-500 техникийн шаардлага. MNS 5394:2004 6
Машин механизмын бүхээг доторх дуу чимээ түвшинг тодорхойлох MNS ISO 5128:2005 8
Зам, тээврийн хэрэгсэл. Автомашин ба чиргүүлийн тоормос-тайлбар толь MNS ISO 611:2005 24
Замын тээврийн хэрэгслийн ерөнхий асуудал. Автотээврийн хэрэгслийн хэрэглээний үзүүлэлтүүд. Ангилал. Ерөнхий шаардлага MNS 4470:2005 9
Автотээврийн хэрэгслийг шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшний нэмэлт төхөөрөмжөөр тоноглох үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага MNS 5529:2005 7
Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Автозамын дагуух үйлчилгээний байгууламж. Үндсэн шаардлага MNS 5537: 2005 12
Замын тэмдгийн гэрэл ойлгогч. Техникийн шаардлага MNS ASTM D 4956:2005 9
Автотээврийн хэрэгсэл болон дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Шүүлтүүрийн нэр томъѐо. 2-р хэсэг. Шүүлтүүр болон түүний бүрдэл хэсгүүдийн үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолт MNS ISO 11841-2:2006 9
Түлшний шүршигч төхөөрөмж. Тайлбар толь. 3-р хэсэг. Шүршигчийн бүрдэл MNS ISO 7876-3:2006 5
Замын гэрлэн дохио ба үндсэн үзүүлэлт MNS 4980:2006 10
Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага MNS 5645:2006 7
Үр тариа, гурил, будаа тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага MNS 5649:2006 4
Өвс, тэжээл тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага MNS 5647:2006 3
Төмс, хүнсний ногоо тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага MNS 5648:2006 4
Замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх журам MNS 4596:2007 75
Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага MNS 5342:2007 7
Нийтийн үйлчилгээний цахилгаан тээврийн хэрэгсэл. JEA-800 маркын троллейбус угсрах, ашиглах -Үндсэн параметр ба техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5773:2007 12
Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 8
Ачааны терминал. Ангилал ба нийтлэг шаардлага MNS 5832:2007 10
Нийтийн такси үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2008 9
Автомашины цахилгаан халаагч /ДН-1/. Техникийн шаардлага MNS 5878:2008 8
Бензин хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны найрлага дах хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга. MNS 5013:2009 6
Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга MNS 5014:2009 7
Хурд сааруулагч. Техникийн ерөнхий шаардлага, хэрэглэх дүрэм MNS 5968:2009 8
Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар(VIN) -Агуулга ба бүтэц MNS ISO 3779:2010 8
Автотээврийн хэрэгслийн -Дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг (WMI)–ийн код MNS ISO 3780:2010 6
Автотээврийн хэрэгсэл.төрөл, нэр томьѐо, тодорхойлолт MNS ISO 3833:2010 13
Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар(VIN) -байрлал ба бэхэлгээ MNS ISO 4030:2010 2
Нийтийн үйлчилгээний цахилгаан тээврийн хэрэгсэл угсрах үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6224:2010 16
Нийтийн үйлчилгээний цахилгаан тээврийн хэрэгсэл. JEA-800F загварын дуобус. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6225:2010 18
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв. Ангилал. Ерөнхий шаардлага MNS 5044:2010 6
Авто үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2010 6
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо, тодорхойлолт MNS 4601:2011 15
Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012:2011 11
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих шаардлага MNS 4598:2011 15
Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5343:2011 7
Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344:2011 5
Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5345:2011 5
Ноос, түүхий эдийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5646:2011 4
Автотээврийн үйлчлгээ. Зорчигч тээврийн автобуудал. Ерөнхий шаардлага MNS 6300:2011 13
Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 6278:2011 12
Нийтийн тээвэр. Замналын зогсоол. Ангилал. Техникийн шаардлага MNS 5879:2012 11
Автотээврийн хэрэгслийн дизель хөдөлгүүрийг шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшний нэмэлт төхөөрөмжөөр тоноглох үйлчилгээ MNS 6309:2012 22
Нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл. J-800 маркын автобус. Техникийн шаардлага MNS 6310:2012 24
Автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн хяналт болон үйлчилгээний үед ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийг хэмжих аргууд MNS ISO 3929:2014 6
Тээврийн хэрэгслийн ажилласан хий дэх хорт бодисыг хэмжих багаж. Хэмжил зүйн болон техникийн шаардлагууд туршилт явуулах болон хэмжил зүйн хяналт MNS ISO /PAS 3930:2014 29
Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтат хөдөлгүүр. Ажилласан хий дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих. 1-р хэсэг: Туршилтын стенд дээр ажилласан хий дэх тоосонцор болон хий байдалтай хорт бодисыг хэмжих MNS ISO 8178-1:2014 73
Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтат хөдөлгүүр. Ажилласан хий дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих. 2-р хэсэг: Ажлын нөхцөлд ажилласан хий дэх тоосонцор болон хийн байдалтай хорт бодисыг хэмжих MNS ISO 8178-2:2014 15
Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтат хөдөлгүүр. Ажилласан хий дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих. 3-р хэсэг: Ажилласан хийн тортогжилтыг тогтонги горимд хэмжих арга ба тодорхойлолт MNS ISO 8178-3:2014 6
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 1-р хэсэг: Ерөнхий мэдээлэл болон асуудлыг шийдвэрлэх тохиолдол, тодорхойлолт MNS ISO 15031-1:2014 11
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 2-р хэсэг: Нэр томьѐо тодорхойлолт, товчлол ба товчилсон үгийн тайлбар MNS ISO 15031-2:2014 9
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 3-р хэсэг: Оношлогооны залгуур болон холбогдох цахилгаан хэлхээ, техникийн тодорхойлолт ба ашиглалт MNS ISO 15031-3:2014 14
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 4-р хэсэг: Оношлогооны нэмэлт төхөөрөмж MNS ISO 15031-4:2014 27
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 5-р хэсэг: Ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох үйлчилгээ MNS ISO 15031-5:2014 79
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 6-р хэсэг: Гэмтэл оношлох код, тодорхойлолт MNS ISO 15031-6:2014 13
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 7-р хэсэг: Холболтын шугамын аюулгүй байдал MNS ISO 15031-7:2014 9
Резин дугуй, хийлэх хошуу болон дотуур хаймар. Нэр томьѐо, тайлбар толь. 1-р хэсэг: Резин дугуй MNS ISO 3877-1:2014 14
Резин дугуй хийлэх хошуу болон хаймар. Нэр томъѐоны тайлбар толь, жагсаалт. 2-р хэсэг: Резин дугуй хийлэх хошуу MNS ISO 3877-2:2014 12
Ачааны автомашин, Автобусны резин дугуй болон обуд (метрийн) -1-р хэсэг: Резин дугуй MNS ISO 4209-1:2014 12
Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 6440:2014 11
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал (ЗХАБ)-ын удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоо. Зааврыг ашиглах хэрэгцээ шаардлага MNS ISO 39001:2014 44
Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Их гэрлийн цацрагийн тусгалыг хэмжих төхөөрөмж MNS ISO 10604:2015 11
Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн авто тээврийн хэрэгсэлд MNS ISO 3779:2010 (VIN) стандартыг хэрэглэх заавар MNS 6512:2015 15
Хийлдэг дугуйн обуд ба резин дугуй. Тайлбар толь, тэмдэг ба тэмдэглэгээ MNS ISO 3911:2016 30
Мотоциклын резин дугуй ба обуд (Кодын тэмдэглэгээтэй цуврал). 2-р хэсэг: Резин дугуйн даацын зэрэглэл MNS ISO 4249-2:2016 6
Хүнд машин, механизмын резин дугуй болон обуд 1-р хэсэг: Дугуйн тэмдэглэгээ болон хэмжээс MNS ISO 4250-1:2016 35
Мотоциклын резин дугуй ба обуд (метрийн цуврал). 2-р хэсэг: Резин дугуйны хэмжээ ба даац MNS ISO 5751-2:2016 42
Автотээврийнхэрэгсэл.Хоѐр дугуй таймопед болон мотоциклын хэмжээс. Нэр томьѐо тодорхойлолт MNS ISO 6725:2016 13
Автотээврийнхэрэгсэл.Зам,тээврийн ослын шинжилгээ.1-рхэсэг:Нэр томьѐо, тайлбар толь MNS ISO 12353-1:2016 46
Автотээврийнхэрэгсэл.Зам,тээврийнослыншинжилгээ.2-рхэсэг:Ослын нөлөөллийн ноцтой байдлын хэмжүүрийг ашиглах заавар MNS ISO 12353-2:2016 43
Автотээврийнхэрэгсэл.Зам,тээврийн ослын шинжилгээ.3-р хэсэг: Ослын нөлөөллийн ноцтой байдлыг тодорхойлох үүднээс мөргөх үеийн цохилтын импульсын бичигдсэн өгөгдөл, мэдээллийг тайлж унших заавар MNS ISO 12353-3:2016 67
Автотээврийнхэрэгсэл.Нийтийнтээврийнавтобусны жолоочийнажлынбайрандтавигдахэргономикийн шаардлага.1-рхэсэг:Ерөнхийтодорхойлолт, үндсэн шаардлага. MNS ISO 16121-1:2016 15
Автотээврийнхэрэгсэл.Нийтийнтээврийнавтобусны жолоочийнажлынбайрандтавигдахэргономикийн шаардлага.4-рхэсэг:Жолоочийн бүхээгийн орчин MNS ISO 16121-4:2016 7
Авто замын төлбөр хураах цэг. Ерөнхий шаардлага MNS 6592:2016 11
Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Нэр томьѐо тодорхойлолт MNS 6593:2016 26
Ашиглалтаас хасагдсан тээврийн хэрэгслийг дахин боловсруулах үйлдвэрлэл. Ерөнхий шаардлага MNS 6594:2016 5
Автотээврийн салбарын ажилчдын ажил мэргэжлийн стандарт MNS 6595:2016 23
Автозамын тээврийн хэрэгсэл-Хүүхдийн хамгаалалтын системийн төхөөрөмж, хэрэгслүүд болон тээврийн хэрэгслийн дотор бэхэлгээ-1 дүгээр хэсэг: Суудал болон түшлэгний уулзвар дээр байрлуулах бэхэлгээ болон төхөөрөмж. MNS ISO 13216-1: 2016 23
Авто тээврийн хэрэгсэл-Хүүхдийн хамгаалах системд зориулсан Тээврийн хэрэгсэл дэх бэхэлгээ ба холбоос-2 дугаар хэсэг: Дээд уяаны бэхэлгээ ба холбоос. MNS ISO 13216-2: 2016 29
Авто тээврийн хэрэгсэл-Тээврийн хэрэгсэл дэх бэхэлгээ ба хүүхдийн хамгаалалтын системийн бэхэлгээний холбоос-3 дугаар хэсэг: Хүүхдийн хамгаалах хэмжээний ангилал ба тээврийн хэрэгсэл дэх зай. MNS ISO 13216-3: 2016 25
Мотоцикл болон мопедийн жолооч болон зорчигчийн хамгаалах малгай болон шилэн нүүрэвч MNS 6629 : 2016 54