ТИР тээвэрлэлтийн статистик мэдээ – 2017

Олон улсын автотээврийн холбоо (IRU) – с гаргасан 2017 оны ТИР дэвтрийн олголтын нэгдсэн мэдээлэл татаж авах