МАТНХолбооны салбарын захирлууд сургалтанд хамрагдав.

Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн холбооны орон нутаг дахь салбар холбоод байгуулагдаж салбарын захирлууд Улаанбаатар хотод 2017 оны 05 дугаар сарын 19–ний өдөр цуглаж сургалтанд суув.
Сургалтын эхэнд МАТНХолбооны үйл ажиллагаатай танилцсан. Орон нутаг дахь салбар холбоодын дэргэд байгуулах салбар сургалтын төвийн талаар мэдээлэл өгч санал бодлоо солилцсон. МАТНХолбооны аймаг, орон нутаг дахь салбарын захирлууд гэрчилгээ болон тамга, тэмдэгээ хүлээн авсан.
Тээврийн салбарын хууль эрх зүй, өнөөгийн байдал, хэтийн төвлийн талаар Зам, тээврийн хөгжлийн яамны ахлах мэргэжилтэн Ц. Нэргүйбаатар илтгэл тавьж сонирхсон асуултанд хариулсан.
Холбооны үйл ажиллагааны талаар, цаашид хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай өргөн хүрээнд санал бодлоо солилцож, зохих шийдвэрт хүрсэн ач холбогдолтой сургалт болж өндөрлөлөө