TIR дэвтэрийн баталгааны хэмжээг нэмэгдүүлжээ

ТИР дэвтэр тутамд ногдох баталгааны хэмжээ

100,000 евро болж нэмэгдлээ

I.             ОУАТХ-ны гишүүн холбоо болох Турк улсын автотээврийн холбоо нь өөрийн улсын Гааль, худалдааны Яамтай 2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр баталгааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ээс эхлэн Турк улсад баталгааны дээд хэмжээ 100,000 евро болж нэмэгдлээ.

II.            Мөн дараах ТИР конвенцийн гэрээт талууд баталгааны дээд хэмжээ 100,000 евро болж  нэмэгдүүлсэн байна:

No Орнуудын нэрс Хүчин төгөлдөр болох хугацаа
1 Армен 2016.7.01
2 Босни Герцоговина 2016.7.01
3 Исламын бүгд найрамдах Иран улс 2016.7.01
4 Украйн 2016.7.01
5 Азербайжан 2016.7.14
6 Чех 2017.6.14
7 Франц 2017.6.14
8 Герман 2017.6.14
9 Унгар 2017.6.14
10 Испани 2017.6.14
11 Киргизстан 2017.7.01
12 Серб 2017.7.01
13 Турк 2017.7.01
14 Итали 2017.7.10

эх сурвалж үзэх