ОХУ-ын хоригтой холбоотой мэдээлэл

Оросын холбооны улс Европын холбооны эсрэг хоргийг сунгалаа.

Хоргийг сунгасан тухай шийдвэрийг үзэх

Хоригт орсон бүтээгдэхүүний жагсаалт үзэх