2018 онд ОХУ-д зохиогдох Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнтэй холбоотой тээвэрлэлтийн зохион байгуулалтын мэдээлэл

2018 онд ОХУ-д зохиогдох Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнтэй холбоотой тээвэрлэлтийн зохион байгуулалтын мэдээллийг татах