БНХАУ ТИР горимын тээвэрлэлт эхлүүллээ

БНХАУ нь 2016 оны 7 дугаар сард НҮБ-ын ивээл дор батлагдсан ТИР конвенцод 70 дахь орон болж нэгдэн орсон.

2018 оны 5 дугаар сараас эхлэн 6 боомтоор ТИР горимын тээвэрлэлтийг гүйцэтгэхээр болсон. Боомттой холбоотой мэдээллийг үзүүлэв:

БНХАУ-ын ТИР тээвэрлэлтэд нээлттэй гаалийн байгууллагууд болон тэдгээрийн ажиллах цагийн хуваарь

Customs station name

Province

Opening hours

Type of Customs

Bordering country Customs code

1

Horgos

Xinjiang Uygur Autonomous Region

10:30–22:30 Open all year round (Except for official holidays of China and Kazakhstan)

Border (entry, exit, departure, destination)

Kazakhstan

9402

2

Irkeshtam

Xinjiang Uygur Autonomous Region

10:00–20:00 Open all year round (Except for official holidays of China and Kyrgyzstan)

Border (entry, exit, departure, destination)

Kyrgyzstan

9415

3

Erenhot Road

Inner Mongolia Autonomous Region

8:00–18:00 Open all year round (Except for official holidays of China and Mongolia)

Border (entry, exit, departure, destination)

Mongolia

705

4

Manzhouli Shibali

Inner Mongolia Autonomous Region

9:00–17:30 Open all year round (Except for official holidays of China and Russia)

Border (entry, exit, departure, destination)

Russia

603

5

Suifenhe Road

Heilongjiang Province

7:40–16:00 Open all year round (Except for official holidays of China and Russia)

Border (entry, exit, departure, destination)

Russia

1925

6

Dalian Port

Liaoning Province

8:30–11:30; 13:00–16:30 Monday to Saturday (Except for statutory holidays of China)

Inland (Departure, destination)

901

Анхны ТИР тээвэрлэлтийг 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр БНХАУ-ын Далянь хотоос ОХУ-ын Новосибирск хот хүртэл 5600 км авто замаар гүйцэтгэсэн.