Польш, Словакийн зөвшөөрлийн бичгийг олгож эхэллээ

Польш, Словакийн зөвшөөрлийн бичгийг олгож эхэллээ.

Польш, Словак улсуудтай Автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулаагүй хэдий ч талууд харилцан тохиролцсоны үр дүнд хэлэлцээрийн төслийг эцэслэн тохирч, хэлэлцээр байгуулахаас өмнө зөвшөөрлийн бичгийг солилцож тус улсууд руу автотээврээр тээвэрлэлт хийх нөхцөл бүрдсэн тул 2018 оны 07 сарын 01 ний өдрөөс эхлэн тус холбооноос дээрхи улсуудын зөвшөөрлийн бичгийг олгож эхэллээ.