Гишүүнчлэлийн талаар

 

Монголын Автотээвэрчдийн нэгдсэн холбооны Удирдах зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн 2018 оны 04 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гишүүнчлэлийн журам” – ын  дагуу гишүүнчлэлийн ангилал тус бүрээр гишүүнчлэлийн гэрчилгээ олгон ажиллаж байна.

2019 оны эхний улиралын байдлаар “Жинхэнэ гишүүн” ангилалд 19 байгууллага, “Гишүүн” ангилалд 6 байгууллага, “Дэмжигч гишүүн” ангилалд 92 гишүүн байгууллагын гишүүнчлэлтэй ажиллаж байна.