Беларусь улсын автозамын төлбөр болон тээврийн хэрэгслийн тэнхлэг дээрхи даацын тухай

Бүгд найрамдах Беларусь Улсын нийтийн хэрэгцээний авто замаар зорчих  тээврийн хэрэгслийн тэнхлэг дээрх даацын хязгаарлалт болон төлбөртэй замын талаарх мэдээллийг эндээс татаж үзнэ үү.