Хоригтой барааг ОХУлсаар тээвэрлэх тухай

Хоригтой барааг “ГААЛИЙН ЦАХИМ ЛАЦ” – тай тээвэрлэх тухай.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

2020.06.30