“COVID-19” вирус тархсан үед улс орнууд тээвэрлэлтэнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд

“COVID-19” вирус тархсан үед улс орнууд зорчигч, ачаа тээвэрлэлтэнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн талаархи мэдээлэл татаж үзэх