УОК-ын 13-р хурлын тэмдэглэл

Улсын онцгой комиссын 13-р дугаар хурлын тэмдэглэлийг татаж үзэх